OUR OFFERED TOURS

TREK ALTAI MOUNTAINS

GOLDEN EAGLE FESTIVAL


ALTAI MOUNTAINS &  EAGLE PHOTO TOUR

HORSEBACK RIDING IN WESTERN MONGOLIA


JEEP ADVENTURE WESTERN MONGOLIA

KAZAKH NOMADS & NATURE OF ALTAI MOUNTAINS